ลักษณะการนำไปใช้งาน

> เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
> ท่อระบายอากาศ ท่อแอร์ ท่อระบบทำความร้อน
> วงกบประตู ระบบผนังและเพดาน
> เครื่องจักรการเกษตร
> ตู้เหล็ก
> งานเหล็กแผ่นทั่วไป
> ผนังห้องเย็น
> ชั้นสินค้า
> เคสคอมพิวเตอร์
> เฟอร์นิเจอร์
> ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
> งานก่อสร้าง
> วัสดุมุงหลังคา
> โครงเคร่า-ทรัส